Sundhedsplejen i dag

En del patienter har oplevet et sundhedssystem, som i mange henseender er præget af mangel på tid, nærvær og kontinuitet. I vores øjne, skal der netop være tid til nærvær for at kunne opbygge en tillidsfuld relation og tilbyde professionel sygepleje på et højt fagligt niveau. Vi arbejder altid med patienten i centrum.

Sundhedssektoren kan i dag opfattes som en instiutition med manglende tid, overblik samt overskud. Hér kan vi netop være den hjælpende hånd. FK-Care’s værdier er netop at forbedre kvaliteten i borgerens sygedomsforløb.

Værdier

Kvalitet

Patienten/borger får den behandling, som passer bedst.

Patientsikkerhed

Behandlingen skal være sikker for patient/borger.

Omsorg

Skabe tryghed og tillid hos borgeren og de nærmeste. 

Innovation

FK-Care bruger den bedst mulige teknologi for at møde borgerens behov. 

Om os

Vi har høj faglighed

Vi har fokus på omsorg og nærvær

Vi anvender anerkendte og gode metoder

Vi leverer gennemtænkte løsninger

Vi går i dialog og samarbejde

Vi omsætter behov til løsninger, der skaber værdier