Vi tilbyder privat sygepleje vikarer

Vores private sundhedspersonale har kun få patienter/borgere, hvilket gør det muligt for personalet at styrke omsorgen og skabe kontinuitet i plejen.

FK-Care’s mål er at skabe tryghed til jer, samt øge kvaliteten hos jeres patient.

Vi kan tilbyde sygepleje ydelser på forskellige niveauer, som bliver tilpasset efter jeres egne behov/ønsker. Vi stræber os efter, at opnå en nemmere hverdag for dig og dine kære.

Omsorg, ledsagelse, genoptræning, rehabilitering og meget mere

Den professionelle hjælp kan omfatte pasning af demensramte, genoptræning og rehabilitering, terminalpleje, samt en ledsager ordning.

Vores personale arbejder på højeste faglige niveau, for at dig og dine pårørende kan få ro i den svære tid. Dertil skabes der mere struktur i hverdagen.

Vores sundhedspersonale er valgt med omhu, så der kan udføres opgaver med omsorg og nærvær. Der er altid plads til imødekomme dine behov, så borger altid kan være i centrum.